Owner i7rv54bh47lyt behind that:

ycswdx.gov.cn - 中共盐城市委党校