Owner Fototehnika-pochtoy, OJSC Fototehnika-pochtoy, OJSC behind that: