Owner ECAV na Slovensku Generalny biskupsky urad behind that:

ecav.sk - ECAV - Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Keywords: generálny biskupský úrad, vierovyznanie, Božie slovo