Owner daneshgahe azad eslami vahede mahshahr-Amoozeshkade sama behind that:

mahshahr-samacollege.ir - آموزشکده سما ماهشهر

Keywords: www.mahshar-samacollg.ir