Owner bao yun yuyunRegistrant Organization ......... zi sheng tang (zhong guo )tou zi you xian gong siRegistrant Address .............. shang hai shi pu dong xin qu pu dong nan lu 1088hao zhong rong da xia 1201shiRegistrant City ................. shang haiRegis behind that: