Owner Akio Naito behind that:

seiko-astron.com - SEIKO ASTRON - SEIKO WATCH CORPORATION

Keywords: astron, all time zones, seiko astron