Owner 22PBCDY-RU behind that:

poznavatelnoe.tv - Познавательное ТВ