Owner s3od s3od behind that:

kn0z.org - كنوز - شبكة كنوز الاخباريه

Keywords: دردشة الخليج, دردشة السعودية, جدة