Owner NR9607-34566270 behind that:

prosocyal.se - Prosocyal skapar mening och dialog i sociala medier. Vi hanterar kundtjänst, marknad och försäljning i sociala medier.