Owner NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT behind that:

nupi.no - NUPI Forside - Forside | NUPI

Keywords: integrasjon, internasjonal, Sikkerhetspolitikk